Skip to Content

Samenwerking

We gaan catering verzorgen door middel van een samenwerking met Orionis Walcheren. Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij. Waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. We willen catering op maat gaan leveren, dit kan varieren van belegde broodjes bij bedrijven, recepties, warme maaltijden bij bedrijven of een diner bij mensen thuis. Uw wens is onze uitdaging. De bereiding en verzorging wordt gedaan door medewerkers van Orionis Walcheren onder begeleiding en toezicht van SVH-gecertificeerde leermeesters. We creëren op deze wijze een “on the job” leertraject, wat nieuwe inzichten, mogelijkheden en kansen biedt, met als gevolg, het vergroten van de kans op uitstroom.

https://www.orioniswalcheren.nl/

BACK TO TOPBACK TO TOP